ความเห็น 6718

กว่าจะมาเป็น..การจัดการความรู้

นันทา
IP: xxx.152.5.4
เขียนเมื่อ 

ขอให้กำลังใจคุณวีรยุทธ และทีมงานจังหวัดกำแพงเพชร ให้ดำเนินการ KM ให้เป็นรูปธรรม เพื่อจะได้เป็น Best Practice ให้จังหวัดอื่นๆ ที่จะดำเนินการ KM ในปี 49 ต่อไป