ความเห็น 663225

รัตนา:การสร้างCAI วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่3

สวยเซ็ง
IP: xxx.24.22.91
เขียนเมื่อ 

น่าจะมีตัวอย่างที่ทำงานเสร็จมาให้ดูบ้าง เพื่อเป็นประโยชน์แก่ครูที่เขียนไม่เป็น

จะได้ขอใช้ตัวอย่างนั้นในการสอน