ความเห็น 659020

JJ_Tracer อาหารเสริม สำหรับ ฅน อ่อนหวาน จากตลาดน้ำอัมพวา

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์ ดร.จันทวรรณ วันจันทร์ เฝ้าเลี้ยง "น้องต้นไม้"

  • ยินดีครับ
  • ขาดหวาน น้ำตาลต่ำ
  • ความดัน(ทุรัง) ไม่สูง อิอิ