ความเห็น 658019

ปลาหมึกไทย...กินมากไปคงไม่ปลอดภัย

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ... คุณเอื้องแซะ

  • ขอแสดงความชื่นชมที่ใส่ใจสุขภาพครับ... สาธุ สาธุ สาธุ