ความเห็น 657858

JJ_Tracer อาหารเสริม สำหรับ ฅน อ่อนหวาน จากตลาดน้ำอัมพวา

เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน พี่แขก ผตก สุดขยัน

  • ตลาดน้ำอัมพวา ท่าจะรุ่งครับ

  • อีกสองแห่งใกล้กัน ท่านจะลำบาก
  • ไม่มีการควบคุม ความสะอาด ของน้ำ ครับ