ความเห็น 657747

JJ_Tracer อาหารเสริม สำหรับ ฅน อ่อนหวาน จากตลาดน้ำอัมพวา

เขียนเมื่อ 

เรียน A.JJ ที่เคารพ

ตลาดอัมพวา แบบไทยๆ อาหารไทยๆ สบายๆ

การพัฒนาเราก็มีรูปแบบของเราเอง

เชื่อว่า ต้องมีทางเป็นไปในทางที่ดีได้