ความเห็น 656973

ทำไม ควันบุหรี่จึงเพิ่มเสี่ยง(โอกาสเป็น)มะเร็งปอด

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ... คุณ pannornote

  • เป็นไปได้จริงๆ ครับ... เรื่องควันบุหรี่มือสอง หรือควันบุหรี่ที่คนอื่นสูบนี่อันตรายมากจริงๆ

ขอยกตัวอย่างบ้านผมก็แล้วกัน...

  • คุณพ่อสูบ > เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันเมื่ออายุ 52 ปี
  • คุณแม่ไม่สูบ > หายใจควันเข้าไป เป็นโรคถุงลมโป่งพอง > ต้องใช้เครื่องหายใจประมาณเดือนกว่าๆ ก่อนเสียชีวิต
  • ตัวผมเอง > เป็นโรคภูมิแพ้มากมาย...