ความเห็น 656401

รับคำเชิญชาวขอนแก่น อิอิ

เขียนเมื่อ 

โอ้ โล่งอกถึงสวนป่าจนได้

ตอนแรกคิดว่าจะไปเฮฮาศาสตร์แถว ๆ พุทไธสงก่อนจะเข้าสวนป่า

ตามอ่านทางหน้าจอครับ