ความเห็น 63670

การเป็นพวก...คุณมีความเห็นอย่างไรคะ

เขียนเมื่อ 

ตามอาจารย์ขายขอบมาห่าง ๆ ครับ  อย่างอาจารย์บอกนะครับ  การเป็นพวกก็มีหลายแบบทั้งด้านบวกและด้านลบ  แต่ผมขอยืนด้านบวกครับ   เพราะพวกแบบเส้นใหญ่ผมไม่เข้า เพราะไม่ได้ใจมาเป็นพวกครับ