ความเห็น 62862

หัวข้องานวิจัย

ปิยวรรณ
IP: xxx.129.0.180
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มเขียนเลยค่ะ  งานเยอะมากเลย  วข้อที่แจ๊คทำเป็นการประเมินโครงการแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด  เหมือนเป็นการติดตามผลการดำเนินงานค่ะ  ซึ่งอาจจะเป็นรูปเล่มช้าหน่อย  เพราะเป็นโครงการระยะยาว 1ปีการศึกษา แต่ภายในเดือนกันยายน จะมีการประเมินผลครั้งที่ 1 ของโครงการอาจจะสรุปได้ส่วนหนึ่งค่ะ

     ส่วนงานของอ.วรรณวดี  น่าสนใจดีค่ะ แต่ในส่วนของนิยามศัพท์ในบทที่ 1 คงต้องนิยามว่าพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ว่าคืออะไร

     ส่วนของอ.ท่านอื่นๆ สู้นะคะ  แต่สมาชิกหายไปเยอะเลยนะคะ  แจ๊คส่งจดหมายให้ครบแล้วนะคะ

                                               ขอบพระคุณมากค่ะ