ความเห็น 6280

สรุป ห้อง KM ในองค์กรธุรกิจ

chalard
IP: xxx.148.199.153
เขียนเมื่อ 

ผมได้นั่งฟังการนำเสนอของตัวแทนปูนซีเมนต์ไทย  ได้รับความรู้มากมายว่าทำธุรกิจหล่ยอย่างรวมทั้งกระดาษด้วย ซึ่งการบริหารจัดการความรู้ของบริษัทมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมองถึงความคุ้มทุนและให้เกิดผลกำไร ซึ่งต่างจากภาครัฐที่มองเห็นว่าการบริหารจัดการความรู้ของกลุ่มองค์กรชุมชนด้านวิสาหกิจชุมชนหรืออุตสาหกรรมชุมชน ไม่มีคนเล่นอย่างจริงจัง  ดังนั้นภาคีภาครัฐควรร่วมกับสถาบันการศึกษา ในการวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ของกลุ่มเครือข่ายองค์กรชุมชนในบริบทสังคมไทยและความยั่งยืนในอนาคต