ความเห็น 627095

ใส่บาตร...ที่ไม่ใช่บาตร

เขียนเมื่อ 

สำบายดีค่ะ

* เออเพิ่งเคยเห็นเหมือนกัน

* ที่สุพรรณ บางที่บาตรมาพร้อมกับแป๋ง ( ครุ ) เลย...ใส่บาตรปุ๊ปเทใส่แป๋งปั๊บ....บุญทันใจปิ๊บ ( ไม่มีคำแปล )