ความเห็น 62533

ชีวิตที่พอเพียง : 56. คุยกับลูก

ชื่น
IP: xxx.157.69.223
เขียนเมื่อ 
อ่านที่อาจารย์เขียนและที่คนอื่นเสนอความเห็นเข้ามาแล้วรู้สึกถึงความดีความงามที่ได้มารวมตัวกันนะที่ตรงนี้ เกิดความรู้สึกเป็นสุขเล็กๆและเป็นข้อเตือนใจให้หันมามองและติดตามความรู้สึกนึกคิดของตนเอง  ลดความเป็นตัวตนและมอบสิ่งดีๆให้กับคนอื่นโดยมิหวังสิ่งตอบแทน เป็นความสุขที่วิเศษที่ทุกคนสามารถสัมผัสได้