ความเห็น 6149

การใช้ Visual Basic 6.0 ติดต่อกับ MySQL (VB 6 & MySQL)

สายลมแสงแดด
IP: xxx.12.74.8
เขียนเมื่อ 

มาแล้วครับ

ถ้าเป็น Access ใส่ดังนี้ครับ

DSN=
MS Access 97 Database;
DBQ=db2.mdb;
DefaultDir=;
DriverId=281;
FIL=MS Access;
MaxBufferSize=2048;
PageTimeout=5;
UID=admin;

ถ้ามี Password ก็ใส่ Password ให้มันนะครับ