ความเห็น 613992

บทพิสูจน์คุณค่าความเป็นคนที่พอเพียงหลังเกษียณอายุราชการของผม

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ท่านอาจารย์ธเนศ

      ผมเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ โดยท่านอาจารย์ไม่รู้ตัวครับ (แอบเป็น โดยแอบอ่าน  และ นำไปใช้)

      อ่านบทความนี้แล้ว  เป็นแนวคิดที่เป็น "ครู" ของ "ครู"  ได้ดีมากครับ  โดยเฉพาะเรื่อง "ความพอเพียง 

       แบบ     ดีกว่า     บอก

       ตัวอย่างที่ดี    มีค่ากว่าคำสอน

                          ขอบคุณครับ