ความเห็น 608241

รู้คอมพิวเตอร์แค่ไหนดี ?

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ท่านอาจารย์   Handy

  • ขออนุญาต ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยคนนะคะ
  • เข้าใจว่า ประเด็นนี้ บทบาท ความรับผิดชอบของ ตัวผู้ใช้งาน น่าจะเป็นตัวกำหนดขอบเขตกระมังคะ
  • เช่น ถ้าเป็นอาจารย์ผู้สอน หรือผู้บริหาร หากจะต้องทุ่มเทเวลามาศึกษาให้ลึกซึ้ง อาจจะเสียเวลาในการบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ซึ่งเป็นหน้าที่หลักที่ต้องบริหารงาน หรือองค์ความรู้หรือความรู้รอบอื่น ๆ  มากกว่าความรู้ซึ้งในสาขาใดสาขาเดียว
  • แต่หากเป็นผู้ที่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบโดยตรง ซึ่งควรจะมีความรอบรู้ เพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มคุณลักษณะพิเศษใน field ของเขา  เช่น Programmer หรือเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์  ก็มีความจำเป็นอยู่พอสมควร ตามที่ คุณน้องนิว ว่ามาเหมือนกันนะคะ