ความเห็น 60725

"ปัตตานี" มุมมองที่สื่อไม่ได้นำเสนอ

เขียนเมื่อ 

ภาพสุดท้าย เทคนิคเหมือนภาพอื่นๆครับ
(ความเร็วชัตเตอร์น้อยๆ หน้ากล้องกว้างๆ)
ต่างกันที่มีแสงเดินทางผ่านหน้ากล้อง ทำให้เห็นเป็นลำแสง
ซึ่งในที่นี้คือ รถบัส คันใหญ่ ครับ