ความเห็น 60335

"ปัตตานี" มุมมองที่สื่อไม่ได้นำเสนอ

เขียนเมื่อ 

คุณตุมปังคะ...อยากให้อธิบาย...

เทคนิคการถ่ายภาพ...สุดท้ายด้วยคะ...

ขอบคุณคะ...

กะปุ๋ม