ความเห็น 601163

โลกร้อน (2.0)

เขียนเมื่อ 
  • จบหักมุม เข้าโค้งเทกระจาด น่าสยิว เอ๊ย สยอง
  • รูปนี่...ถ้าเป็นปี 2008 คงเหลือ 1x1 พิกเซล...