ความเห็น 580090

การประเมินผลงานครูเชี่ยวชาญ (3)

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะครูอ้อย ขออภัยที่เข้ามาดึก
  • ไปงานมงคลสมรสของเพื่อนครูรุ่นน้องมาค่ะ
  • ขอย้ำวิธีการตามลำดับดังนี้
  • 1.ยื่นแบบคำเสนอขอ ตามลำดับชั้นบังคับบัญชา
  • 2.เข้ารับการอบรม ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ กคศ.กำหนด
  • 3.เสนอผลงาน ขอให้โชคดีค่ะ