ความเห็น 578939

การประเมินผลงานครูเชี่ยวชาญ (3)

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะครูอ้อยคนเก่ง
  •  ยังไม่ได้เข้าไปอ่านผลงานนะคะ แต่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี และเลื่อนวิทยฐานะ เชี่ยวชาญค่ะ
  • ปัจจุบันยังใช้หลักเกณฑ์เดิม ตามหนังสือสำนักงานกคศ.ที่ศธ 0206.3/ว.25 สาระสำคัญคือ
  • 1.มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ มาแล้ว 3 ปี
  • 2.รับเดือนขั้นต่ำระดับ คศ.4 ขั้น 23,230.00 บาท
  • 3.เสนอผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2551 ซึ่งเป็นครั้งที่ 2 ในปีงบประมาณนี้
  • 4.เมื่อถึงกำหนด สามารถเสนอผลงานได้เลยไม่จำเป็นต้องรอหนังสือสั่งการจาก สพท. (แต่บางสพท.ก็สั่งการลงไป เหมือนกันค่ะ )
  • สำหรับการเสนอผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 จะเป็นเกณฑ์ใหม่ ซึ่งประกาศแล้วตามหนังสือสำนักงานกคศ.ที่ ศธ 0206.2/ว 2 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 นี้เองมีข้อแตกต่างคือ ระดับขั้นเงินเดือน ไม้ต้องถึงขั้นต่ำของ คศ.4 ก็ได้ แต่ต้องมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ มาแล้ว 3 ปี เหมือนเกณฑ์เดิมค่ะ
  • ครูอ้อยคงจะเสนอผลงานทันช่วงระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2551
  • ขอให้โชคดีค่ะ