ความเห็น 565077

ดอกทอง

เขียนเมื่อ 
สังวาล น. สร้อยเครื่องประดับชนิดหนึ่งใช้คล้องเฉวียงบ่า. (ป. เสวาล;ส. เศวาล, ไศวาล ว่าสาหร่าย). ตรวจดูพจนานุกรมแล้วครับจริงดังว่า ขอบคุณอาจารย์พรรณาครับ ขอแก้ไขเป็น ปั้นเหน่ง [-เหฺน่ง] น. เข็มขัด. (ช.)ได้มั้ยครับ ดีนะได้คัมภีร์ของราชบัณฑิตยสถานมาช่วยไว้ทัน ...เหอๆๆๆ...แต่เอ..พูดถึงคัมภีร์ คำว่า..คัมภีร์ เคยอ่านเจอ อรรถกถาจารย์ ท่านว่ามาจาก คมฺ+ภีร (ค=ไป +ภี=กลัว+อีร (ปัจจัย/suffix)) ดังนั้น คัมภีร์ แปลว่า "ไป(อย่าง)น่ากลัว" คำนี้ภาษาเดิมหมายถึงน้ำลึก แผ่นดินลึก และอุปมาได้ดั่ง พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันมีอรรถละเอียดสุขุมลุ่มลึก "(ไหล)ไป(อย่าง)น่ากลัว (สำหรับคนปัญญาน้อย)" เป็นทีื่มาของคำว่า คัมภีร์ และความหมายหลังเป็นเหตุให้เลือนมาหมายถึงตำราในภาษาไทย พล่ามมาซะยาวเลยกำลังจะบอกว่า คำว่าสังวาล ผมก็ใช้เลอะเลือนแบบคำว่าคัมภีร์นี่ล่ะครับ (ไหลไปแบบ น้ำขุ่นๆ) อิๆ