ความเห็น 562542

ดอกทอง

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

มาร่วมเสนอข้อมูลโทษทัดดอกชบาหญิงที่คบชู้ครับ

ในคำพีโพสะฮาด กฏหมายโบราณของลาว กำหนดบทลงโทษหญิงที่มีชู้ไว้ว่า

"ให้ยิงทัดดอกชะบาร้อยมาลาใส่สะแอวไคว้ปะมาแอกพาดบ่าทังยิงชาย เหมือนควายเทียมไถตะเวนไปสามวัน"

ผมมีสำเนาคัมภีร์เล่มนี้อยู่อีกสองเล่มครับ สัญญากับเพื่อนที่หงสาไว้ว่าจะถือไปให้หนึ่งเล่ม ส่วนอีกเล่มหากท่านสนใจแจ้งมานะครับคิดว่าน่าจะถูกใจ