ความเห็น 553

จริยธรรมในการรับทุนวิจัย

ธวัชชัย
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

ถึง "คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม"

ตามประสบการณ์ผม ในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันที่เป็นที่น่าเชื่อถือนั้น การ lecture แบบที่เราพบในการเรียนในห้องเรียนที่เราคุ้นเคยนั้นค่อนข้างจะหาได้ยากครับ ส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนแบบ lab เป็น active learning ที่เรียนรู้จากการปฎิบัติจริงและพยายามแก้ปัญหาของจริงเสียมากกว่า

ดังนั้นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ทำวิจัยแล้วรับนักศึกษาเป็นลูกมือนั้นเป็นการถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องแล้วในแนวคิดการเรียนการสอนแบบ lab ครับ แต่ข้อจำกัดของวิธีนี้คือไม่สามารถสอนนักศึกษากลุ่มเยอะๆ ได้ เมื่อนำมาประยุกต์กับ class ที่มีจำนวนนักศึกษามากๆ ก็คงไม่สามารถทำได้

นอกจากนี้ ผมพบว่าการเรียนใน lab จะช่วยกระตุ้นนักศึกษาให้คิดเองได้เยอะกว่าการเรียนแบบ lecture ครับ ผมพบว่าหลายๆ สถาบันการศึกษาพยายามยกเลิกการ lecture เสียด้วยซ้ำ ถ้าจะเจอกันให้ห้องเรียนก็ขอให้เป็นการ "conference" เสียมากกว่า

อย่างไรก็ตาม นั่นก็มุมมองจากประสบการณ์ของผมที่แบ่งปัน คนอื่นอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างครับ