ความเห็น 55204

จากบ้าเทคนิคสู่บ้า ลปรร

เขียนเมื่อ 

ผมเองได้บทเรียนตัวอย่างจากที่ครูนง กับคุณสิงห์ป่าสักไปเล่าให้ฟัง ซึ่งชัดเจนมากว่าการ ใช้วิธี ลปรร เป็นการสร้างการเรียนรู้ที่ได้ผลดีแบบหนึ่ง มันอาจดูเหมือนไม่มีการให้ความรู้ โดยผู้รู้ แต่มันมีการเรียนรู้เกิดชึ้นในทุกคนอ่างแน่นอน 

ผมพบว่าคนที่ทำ KM โดยเน้นการ ลปรร tacit knowledge พอทำไปแล้วจะเพิ่มความยอมรับนับถือคนอื่นมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับนักวิชาการที่เคยเชื่อว่าตัวเองมี explicit knowledge ที่มากกว่าคนอื่น เลยชอบเอา explicit knowledge ไปเป็นเครื่องมือในการทำงาน

พอหันมารู้จัก tacit knoweledge และวิธีเอา tacit knowldge มาทำงานก็จะพบพลังในการทำงานที่มีอยู่ในคนอื่นๆเต็มไปหมด

เพราะฉะนั้นถ้าจะพูดให้ชัดๆก็ต้องบอกว่า ใช้ KM ส่วนที่เป็นการ ลปรร tacit knowledge จะสร้างการมีส่วนร่วมได้ทุกฝ่ายและทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การเกษตร หรือสาธารณสุข และก็พัฒนาชุมชน ถ้าจะให้ครบ 4 กระทรวงหลักแบบที่เคยพูดถึงกันในสมัยก่อน