ความเห็น 54666

เรียนรู้การสร้างบล็อก

เขียนเมื่อ 
เรื่องราวของเด็กปฐมวัยก็น่าสนใจนะคะ เป็นพัฒนาการที่บริสุทธิ์สดใส น่าสนใจศึกษา ครูที่สอนเด็กในวัยนี้จะต้องมีใจรักแส่ใจเด็กคะ ยินดีด้วยค่ะ