ความเห็น 538922

วันสำคัญทางพุทธศาสนา "มาฆบูชา"

เขียนเมื่อ 
อย่าแค่รู้ถึงความสำคัญ   ควรนำสิ่งที่พุทธองค์ทรงสอนไปใช้ด้วยนะครับ