ความเห็น 538504

Hack จริงไม่ล้อเล่น

เขียนเมื่อ 

"เครื่องทุกเครื่องบน Internet กำลังถูกพยายามเจาะอยู่" ประโยคนี้  อ่านแล้วหลายคนคงไม่อยากใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่น่าคิดมากหรือกลัวขนาดนั้น ให้คิดถึงคำว่า "เหนือฟ้ายังมีฟ้า" ใครพยายามเจาะก็ช่างเค้า หากระบบของเราเป็นระบบที่มีการป้องกันที่ดี ที่ผู้ดูแลระบบพยายามหาความรู้เพิ่มที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ปรับปรุง/แก้ไขให้เป็นระบบที่มีการป้องกันที่ดีตลอดเวลา ก็ไม่มีใครเจาะได้ แล้วเราจะสบายใจ มีความสุขในการปฏิบัติงาน และมีผลงานที่มีคุณภาพแน่นอน