ความเห็น 53284

เรื่องเล่าเบาหวาน

เขียนเมื่อ 
  • เห็นความดีของโลกGotoknow ที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับงาน โดยที่เราอยู่ห่างกันเหนือ กับใต้เลย ดีใจจริงๆค่ะ