ความเห็น 53268

เรื่องเล่าเบาหวาน

เขียนเมื่อ 
คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีในการที่ให้ผู้ป่วยได้เรียนรู้ด้วยกันเอง ซึ่งทางPCUของดิฉันก็ได้ทำรูปแบบคล้ายกันแต่ว่าเราจะทำเป็นกลุ่มการเรียนรู้ในPCU.โดยทำในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่มารับยาในแต่ละเดือน สำหรับในโรงพยาบาลแพร่คุณหมอก็ได้จัดทำค่ายเบาหวานเมื่อมีนาคม2549 มีผู้ป่วยเบาหวานร่วมเข้าค่าย34คนซึ่งผู้ป่วยก็มาจากแต่ละPCU. ทำค่ายแบบกินนอนด้วยกัน 1คืน2วันและมีการนัดพบกันทุก3เดือนมีการตรวจHb.A1C เพื่อประเมินผล นัดพบครั้งแรกเมื่อเดือน มิถุนายน 49 ผล Hb.A1C ลดลงทุกคน