ความเห็น 53113

จากรายงานการประชุม "คันคูใหญ่"

เขียนเมื่อ 

....เยี่ยมมากเลยครับ....คิดว่าชาวบ้านสามารถเลือกได้ว่า คันคูเล็ก หรือคันคูใหญ่ที่น่าจะได้รับประโยชน์มากกว่า สามารถใช้พื้นที่ให้ผลผลิตที่คุ้มค่ากว่า.... น่าจะมีเวทีต่อเนื่องนะครับ และหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมเวทีด้วยเช่น สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด  หรือสำนักงานชลประทาน....บางทีชาวบ้าน อาจได้รับความรู้และความช่วยเหลือจากหน่วยงาน เหล่าน้ีเป็นการต่อยอดโครงการ... สู้ต่อไปนะครับ...