ความเห็น 52642

ตลาดนัดความรู้กรมอนามัย ... Shopping KM สไตล์ สบาย สบาย (6)

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์หมอนนทลี

 เข้ามาที่ใดครับ ฝากคารวะไปยังท่านเอื้อพี่นันทา และ พี่ชายท่านอาจารย์หมออ่วม ด้วยครับ โอกาสหน้าคงได้ "ลปรร" กับทีมงานกรมอนามัยนะครับ