ความเห็น 52637

KM Inside ชุมชน (๑) : วราภรณ์ หลวงมณี เล่าเรื่องการฝึก "คุณอำนวย" ชาวบ้าน ที่ขอนแก่น (๑)

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์หมอวิจารณ์

 คุณวราภรณ์ น่าจะมาเชื่อมโยงกับ ชุมชน KFC(oP)บ้านผู้หว่าน ๒ นะครับ ผมจะพยายามติดตามเรียนรู้กับท่าน

 ทางจังหวัดขอนแก่นลงแรงเรื่อง KM ไปมากพอสมควร เสียดายที่ผู้รับผิดชอบไม่ได้ให้มีการติดตามความก้าวหน้าจากทีมงาน KM_KKU