ความเห็น 52605

KM Inside ชุมชน (๑) : วราภรณ์ หลวงมณี เล่าเรื่องการฝึก "คุณอำนวย" ชาวบ้าน ที่ขอนแก่น (๑)

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์หมอวิจารณ์

ขอบพระคุณนะคะ..ดิฉันกำลังตามหาคุณวราภรณ์  หลวงมณี..อยู่นะคะ..ทราบมาว่าท่านเป็นผู้คลุกอยู่ในชุมชนมาเป็นเวลานานและต่อเนื่อง...ซึ่งดิฉันกำลังมองหาพื้นที่...ที่ลงไปศึกษา "กระบวนการทางปัญญาของคน" ในภาคส่วนคนอิสาน...เป็นโอกาสที่ดีที่มาเจอในบันทึกของอาจารย์

นิภาพร  ลครวงศ์