ความเห็น 52030

เป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของงานมหกรรม KM ราชการก้าวไกลสู่ LO

เขียนเมื่อ 
  • เล่าได้สนุกดีครับ และได้ความรู้ในการทำงานครับ