ความเห็น 52025

ภาษาอังกฤษกับความรัก(Love 6)

เขียนเมื่อ 
Oh !!! my god.   It's a heavy work.
Anyway, I 'll try to read.
Thank a bunch.