ความเห็น 51897

กระบอกไม้ไผ่นี้เขาเอาไว้ทำอะไรเอ่ย...

ประถม
IP: xxx.29.20.21
เขียนเมื่อ 
นี่แหละครับเป็นเศรษฐกิจพอเพียง เก็บเศษสตางค์ไว้ เพื่อใช้จ่ายยามจำเป็น ไม่ต้องไปซื้อเขา เป็นความพอเพียงที่แท้จริง ทุกสิ่งเป็นการพึ่งตนเอง ส่วนใหญ่มักจะมองไม่เห็นว่าพอเพียงคืออะไร แท้จริงแล้วความพอเพียงก็คือการพึ่งตนเอง