ความเห็น 51881

เรื่องของผู้หญิง

เขียนเมื่อ 
เห็นชื่อบันทึกแล้ว สะดุดใจครับ ขอร่วมแจมในฐานะผู้ชาย จากทั้ง 10 ข้อ ผมอยากเจอสาวอย่างในข้อ 10 และ 4 มากที่สุดครับ