ความเห็น 51460

เสื้อพื้นเมือง

นอกสายตา
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยค่ะที่จะให้ใส่เสื้อฟ้าวันศุกร์