ความเห็น 5103

การใช้ Visual Basic 6.0 ติดต่อกับ MySQL (VB 6 & MySQL)

โปรแกรมมั่วๆ
IP: xxx.12.74.7
เขียนเมื่อ 
อยากได้การเขียนติดต่อกับ Oracle ค่ะ