ความเห็น 5096

ถึงสมาชิก

BOSS
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

ในเบื้องต้นนั้นยังไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของพนักงานนะครับเนื่องจากต้องรอมติจากที่ประชุมอีกครั้ง แต่คาดว่าน่าจะไม่เกินคนละ 800 บาท

ส่วนรายละเอียดจะชี้แจงอีกครั้งในที่ประชุมครับ