ความเห็น 50946

รูปหายากที่ควรแก่การเก็บ

ด.ญ. วารุณี
IP: xxx.172.207.197
เขียนเมื่อ 
ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยืนยาว และขอให้พระองค์ทรงหายจากการรักษาไวๆ