ความเห็น 5093

เยี่ยมวิถีชีวิตชาวประมง "ชุมชนเกาะเตียบ"

IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

การจัดธนาคารปู นับว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่มีคุณค่า

น่าส่งเสริม  จังหวัดชุมพร ควรหันมาสนับสนุนบ้างนะ   ชาวธนาคารปูจะขอขอบพระคุณยิ่ง