ความเห็น 50594

นิทานเรื่อง "ลิงกับปลา" ภาค 1

เขียนเมื่อ 

  การที่เราจะห่วง หรือการที่จะช่วยใครสักคนเราอย่าลืมมองดูว่าสิ่งที่เราทำมันเหมาะสมหรือสมควรแล้วหรือยัง บางที"ช่วย"กับ "ไม่ช่วย" มีค่าเท่ากันคือ ตาย!

การที่จะช่วยใครก็ตาม ถูกเวลา ถูกสถานที่  และช่วยถูกคน!