ความเห็น 49913

พระบรมราโชวาทของพระเจ้าอยู่หัวฯ

บอย สหเวช
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
  • อ่านแล้ว ช่วยเตือนสติตัวเองได้เป็นอย่างดีครับ