ความเห็น 497

ตู้แสดงความคิดเห็น

พี่หมอMBA
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 
ขอให้คุณ ninja นั่งคิดและตั้งสติผมว่าน่าจะมีทางออก ผมว่าอาจเป็นจากเรายังไม่ทราบปัญหาจริงๆและไม่ทราบ ว่าจริงๆเราต้องการอะไร  ...ตามหลักพุทธศาสนา..อนิจจัง และ ใช้หลักอริยสัจ 4 มาช่วยผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทิของคุณไม่จำเป็นต้องถอดตู้ออกเลย และจะเจอ มรรค 8 จากตู้นั้น โดยอาศัยแนว KM มาช่วย