ความเห็น 491793

เทคโนโลยีคืออะไร

มิ้น
IP: xxx.91.162.54
เขียนเมื่อ 

เทคโนโลยีคือสิ่งที่มนุษย์คิดค้นประดิษฐ์และได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์มากที่สุดในการดำเนินชีวิตประจำวันและเพื่อความสะดวกสบายในอนาคตข้างหน้าของมนุษย์