ความเห็น 48829

หน้าแทรก 2

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณอาจารย์ศุภลักษณ์...

  • ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาที่อาจารย์แสดงความเอื้อเฟื้อ อนุเคราะห์ ปรารถนาดีต่อสัตว์ และสิ่งแวดล้อม
  • อ่านแล้ว... ขอแสดงความดีใจกับ "Green blog" หรือบล็อกที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม...
  • ขอเรียนอาจารย์ว่า ถ้ามีภาพประกอบน่าจะทำให้บันทึกของอาจารย์โดดเด่นมาก

ขอขอบคุณครับ