ความเห็น 4817

มหาวิทยาลัยกับงานวิจัย การปรับเปลี่ยนเพื่อภารกิจสร้างสรรค์ปัญญา ตอน 4 (5)

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.170.226.19
เขียนเมื่อ 
ขอขอบคุณอาจารย์ที่ให้ข้อคิดครับ ในทัศนะของผมแล้ว...นอกจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยจะลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติได้แล้ว การวิจัยออกมาเป็นนวัตกรรม (innovation) เช่น อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ฯลฯ หรือการพัฒนาระบบ (system development) ก็มีความสำคัญเหมือนกัน และมหาวิทยาลัยควรให้ค่าคะแนน เช่น ถ้าวิจัยแล้วหางานใหม่ให้ชาวบ้านทำได้ 1,000 ครัวเรือน รายได้เดือนละ 8,000 บาท งานวิจัยอย่างนี้ก็มีค่ามากทางสังคม ฯลฯ //ขอขอบคุณ