ความเห็น 47774

กว่าจะมาเป็น "เทียนพรรษา" ณ อุบลราชธานี

เขียนเมื่อ 
แต่ "บางคน" ก็ไม่รู้จัก "หน้าที่" ของตนเอง ทำไมนะ.!!..ประเทศไทยถึงจะสงบสุข   และประชาชนรู้จักหน้าที่และสามัคคีกัน..เหอ ๆ